အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မျပည္႔ေသးေသာသူမ်ား ၀င္ေရာက္ ၾကည္႔ရွဳ႕ခြင္႔မျပဳပါခင္ဗ်ာ။ ကိုယ္႔သေဘာႏွင္႔ကိုယ္ ၀င္ေရာက္ၾကည္႔ရွဳ႕ၿပီး ျပသနာ တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ပါက http://kamaahluu.blogspot.com ႏွင္႔ လံုး၀ မသက္ဆိုင္ပါခင္ဗ်ာ။ http://kamaahluu.blogspot.com ဆိုဒ္သည္ မည္သည္႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔လံုး၀ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိပါခင္ဗ်ာ။ ဓါတ္ပံုႏွင္႔ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားကိုေပးပို႔လိုပါက kamaahluu@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကျငာအပ္ပါသည္ ခင္ဗ်ာ။ ေပးပို႔ သူတို႔၏ အေကာင္႔မ်ားကို အမ်ားမသိေစရန္ အထူးဂရုစိုက္ရန္ သတိ ေပး အပ္ပါသည္ခင္ဗ်ာ။ အားေပးၾကည္႔ရွဳ႕ ၾကေသာ ၀ါသနာတူ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အားလံုးကို ေက်းဇူး အထူးတင္ရွိပါသည္ ခင္ဗ်ာ။ မန္ဘာ၀င္မ်ား နည္းေနေသးသျဖင္႔ ေက်းဇူးျပဳၿပီး မန္ဘာ၀င္ေပးၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ာ။ဆိုဒ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားျပင္စင္ေနပါသျဖင္႔ သီခံခြင္႔လႊတ္ေပးပါရန္ ေတာင္းပံအပ္ပါသည္ ခင္ဗ်ာ။Blogger Tips and Tricks

Friday, July 5, 2013

မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားကို ေမးျမန္းႏိုင္မည့္ ဖုန္းလိုင္းသစ္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္ အသင္းက လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ အေနျဖင့္ လူငယ္မ်ား မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတေတြကို ဖုန္းျဖင့္ ေမးျမန္းႏိုင္ရန္ အတြက္ ဖုန္းလိုင္းမ်ား သတ္မွတ္ ဖြင့္လွစ္ေပး ထားေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ဖုန္းလိုင္းမ်ားကို ေန႔စဥ္ နံနက္ (၁ဝ) နာရီမွ ညေန (၅) နာရီ အတြင္းတြင္ ဖုန္းဆက္ေမးျမန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ White Line ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ Pink Line (၂) မ်ဳိး ခြဲျခားထားသည္္။

မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ HIV ကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေမးျမန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ျပီး အမ်ဳိးသားမ်ား ေမးျမန္းႏိုင္မည့္ White Line ဖုန္းနံပါတ္ (ဝ၉-၇၃၂၁၂၂၂၆) ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေမးျမန္းႏိုင္မည့္ Pink Line ဖုန္းနံပါတ္ (ဝ၉-၇၃၂၁၂၂၇) မ်ားကို ဖုန္းဆက္ ေမးျမန္းႏိုင္ၿပီး ေမးျမန္းသည့္အခါတြင္ ေမးျမန္းသူ၏ အမည္ကို ေျပာျပရန္ မလုိအပ္ေၾကာင္း သိရသည္္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္အသင္းက လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္အေနျဖင့္ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္သည့္အျပင္ လူငယ္မ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း၊ သင္တန္းသားမ်ားကုိ ကြင္းဆင္း ပညာေပးျခင္း၊ ဝဘ္ဆိုက္ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ FM မွ လူငယ္ အစီအစဥ္မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဗီဒီယိုဇာတ္လမ္းမ်ားျဖင့္ ပညာေပးျခင္းမ်ားကိုပါ ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

1 comment: